V posledních dnech jsme svědky velmi negativní a pomlouvačné kampaně zaměřené proti LED svítidlům, které podléhá široká laická veřejnost. Bohužel toto mínění je podporováno v médiích odborníky, kteří ne vždy hovoří úplnou pravdu nebo jsou jejich odpovědi vytržené z kontextu. Pokračování